• Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

 • Република Србија
  Високи савет судства
 • Република Србија
  Високи савет судства
 • Високи савет судства
  Република Србија
  Високи савет судства

Актуелности

На седници Високог савета судства одржаној 5. фебруара 2016. године представљен је текст Нацрта правилника о критеријумима, мерилима, поступку и органима за оцењивање рада судијских помоћника.

Радна група, образована од стране Високог савета судства, у саставу : 

Високи савет судства, на седници одржаној 22. јануара 2016. године, донео је одлуку о расписивању огласа за избор судија за Виши суд у Крагујевцу, за три судијска места.

Примeнa Зaкoнa o извршeњу и oбeзбeђeњу („Службeни глaсник РС“, бр. 31/11, 99/11, 109/13 и 139/14) изaзивa у судскoj прaкси спoрнa питaњa кaдa je рeч o извршeњу нa рaчун извршнoг дужникa и пoсeбнo кaдa je рeч o сaдржини прeдлoгa зa извршeњe, у смислу тaчнoг нaзнaчeњa извршнoг дужникa.

Високи савет судства је на седници одржаној 27. јануара 2016. године донео Одлуку о предлогу једног кандидата за избор судије у Прекршајном суду у Горњем Милановцу, који ће бити прослеђен на усвајање Народној скупштини.

Високи савет судства је на седници одржаној 27. јануара 2016. године донео Одлуку о предлогу једног кандидата за избор судије у Прекршајном суду у Крагујевцу, који ће бити прослеђен на усвајање Народној скупштини.

Високи савет судства је на седници одржаној 27. јануара 2016. године донео Одлуку о предлогу једног кандидата за избор судије у Прекршајном суду у Крагујевцу, који ће бити прослеђен на усвајање Народној скупштини.

Фебруар 2016
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1
 • Разговори са кандидатима...
23
 • Разговори са кандидатима...
4
 • Разговори са кандидатима...
5
 • Разговори са кандидатима...
 • Седница Високог савета...
67
8
 • Разговори са кандидатима...
910
 • Разговори са кандидатима...
11
 • Разговори са кандидатима...
12
 • Разговори са кандидатима...
1314
151617
 • Разговори са кандидатима...
18
 • Разговори са кандидатима...
19
 • Разговори са кандидатима...
2021
22232425262728
29